Brankári
Radoslav
Geroč
Frederik
Hanc
Adrián
Becze
Alex
Macko
Obrancovia
Boris
Dragula
Sebastián
Baka
Dalibor
Rigo
Adam
Uličný
Marko
Loffay
Lukáš
Plavnický
Peter
Visokay
Dominik
Jevoš
Šimon
Neckár
Edis
Hasani
Záložníci
Ján
Sivák
Sebastian
Bodák
Dávid
Dorovčák
Dávid
Veľk
Vladimír
Dvorový
Útočníci
Samuel
Migaľ
Justin
Piskor
Oliver
Sokira
Matej
Bodnár
Adam
Cabada
Gabriel
Gojdič